Polityka prywatności

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ANGLOCITY Szymon Frąk, z siedzibą pod adresem: ul. Turystyczna 11 lok. B, 25-545 Kielce, adres email: kontakt@anglocity.pl.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:

 1. niezbędnym do zawarcia umowy i realizacji usług edukacyjnych, świadczonych przez ANGLOCITY Szymon Frąk (art. 6 ust. 1 lit. B RODO),
 2. niezbędnym do dokonania rejestracji na kurs językowy i uzyskania szczegółowych informacji o wybranej usłudze - zgłoszenie poprzez formularz rejestracyjny w siedzibie Administratora lub poprzez formularz rejestracyjny na stronie internetowej https://anglocity.pl (art. 6 ust. 1 lit. B RODO),
 3. niezbędnym do skontaktowania się lub udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej - poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej https://anglocity.pl , email, telefon (art. 6 ust. 1 lit. B RODO),
 4. niezbędnym do przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego z języka obcego (art. 6 ust. 1 lit. A RODO),
 5. niezbędnym do wyłonienia kandydatów podczas prowadzenia rekrutacji pracowników w ANGLOCITY Szymon Frąk (art. 6 ust. 1 lit. B RODO),
 6. przesyłania informacji handlowych i marketingowych, jeśli wyrazili Państwo taką zgodę (art. 6 ust. 1 lit. A RODO).

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

 1. pracownicy, współpracownicy i zleceniobiorcy ANGLOCITY Szymon Frąk (m.in. metodyk, lektorzy, pracownicy sekretariatu),
 2. podmioty współpracujące z ANGLOCITY Szymon Frąk na podstawie umów powierzenia, m.in. biuro księgowe, kancelaria prawna, operator platformy do obsługi szkoły językowej, operator systemu fakturującego, a także dostawcy usług hostingowych, e-mail i rozwiązań w chmurze,
 3. firmy współpracujące z ANGLOCITY Szymon Frąk na podstawie umów powierzenia, w zakresie prowadzenia działań marketingowych,
 4. operatorzy pocztowi w przypadku przesyłania korespondencji dotyczącej zawartej umowy lub zamówionych materiałów handlowo-marketingowych,
 5. organy i instytucje państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa.

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 1. przez okres 6 lat, w przypadku zawarcia umowy z ANGLOCITY Szymon Frąk, zgodnie z Art. 74 Ustawy o Rachunkowości, oraz Art. 86 Ordynacji Podatkowej,
 2. przez okres maksymalnie 12 miesięcy, w przypadku zgłoszenia rejestracji na kurs językowy, jeśli nie rozpoczną Państwo korzystania z usług ANGLOCITY Szymon Frąk,
 3. przez okres maksymalnie 12 miesięcy od momentu udzielenia wyczerpującej odpowiedzi, w przypadku zapytania przesłanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 4. przez okres maksymalnie 12 miesięcy, w przypadku przystąpienia do testu kwalifikacyjnego, jeśli nie rozpoczną Państwo korzystania z usług ANGLOCITY Szymon Frąk,
 5. do 5 lat w przypadku aplikowania do pracy w ANGLOCITY Szymon Frąk, jeśli kandydat wyrazi zgodę na wykorzystywanie danych do przyszłych rekrutacji,
 6. do czasu odwołania zgody, w przypadku wyrażenia odrębnych zgód (np. handlowych, marketingowych).

5. Sposób przechowywania danych - Państwa dane przechowywane będą w formie papierowej i elektronicznej. Administrator dokłada wszelkich starań, aby Państwa dane były przechowywane bezpiecznie, z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań fizycznych, elektronicznych i organizacyjnych.

6. Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO:

 1. prawo do dostępu do treści swoich danych,
 2. prawo do sprostowania swoich danych,
 3. prawo do usunięcia swoich danych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 5. prawo do przenoszenia swoich danych,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu.

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek pod adresem: kontakt@anglocity.pl. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, zależeć będą od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO), jeśli uznają Państwo, że Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.

8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów wymienionych w ust. 2, lit. a–e. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji tych celów. W przypadku udzielenia odrębnych zgód (np. handlowych, marketingowych), podanie danych jest dobrowolne.

9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane procesowi profilowania.

Pliki Cookies

 1. Operatorem Serwisu anglocity.pl jest:

ANGLOCITY Szymon Frąk ul. Turystyczna 11 lok. B 25-545 Kielce NIP: 657-245-99-78 Telefon: +48 796-392-581 e-mail: kontakt@anglocity.pl

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)   „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)   pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)   „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)   „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)   „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem https://wszystkoociasteczkach.pl oraz w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska - https://wszystkoociasteczkach.pl

W związku ze zmieniającymi się przepisami zastrzegamy sobie prawo do ciągłego poprawiania i udoskonalania formy i treści informacji zawartych na niniejszej stronie.