Jak wygląda nauka w Anglocity?

Nauka w Szkole Językowej ANGLOCITY to:

Najlepsze metody i najwyższe standardy nauczania
W ANGLOCITY uczymy języków obcych nowoczesną i skuteczną metodą Multiple Skills Focus™, którą opracowaliśmy w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie i rzeczywiste potrzeby Kursantów. Multiple Skills Focus™ to praktyczne podejście do nauczania i skupienie na wszystkich sprawnościach językowych: mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie. Główny nacisk stawiany jest na sprawną komunikację oraz poszerzanie zasobu słownictwa. Stosujemy zasadę: Mówisz od pierwszej lekcji. Zwracamy uwagę na wymowę i płynność wypowiedzi. Materiał gramatyczny prezentowany jest w przystępny sposób, co pozwala w krótkim czasie opanować niezbędne struktury.

Praca z doświadczonymi i wymagającymi lektorami
Zespół Szkoły tworzą wyłącznie wykwalifikowani i doświadczeni nauczyciele języków obcych, specjaliści w swojej dziedzinie, z zamiłowaniem podchodzący do pracy, którą wykonują. Posiadają wykształcenie filologiczne oraz pedagogiczne. Regularnie uczestniczą w konferencjach, szkoleniach i webinariach.

Regularne sprawdzanie postępów w nauce
W ciągu całego roku szkolnego organizujemy wiele egzaminów językowych – próbne egzaminy ósmoklasisty i egzaminy maturalne. Nieustannie monitorujemy poziom wiedzy Kursantów, przeprowadzamy regularne testy kontrolne, a także organizujemy projekty i konkursy językowe. Dwa razy w roku sporządzamy raporty semestralne, a na koniec roku szkolnego przeprowadzamy testy końcowe i wręczamy certyfikaty dla każdego z Uczestników.

Stałe monitorowanie przebiegu kursów
Zadowolenie Kursantów i jakość świadczonych usług są dla nas najważniejsze, dlatego zawsze uważnie słuchamy wszystkich opinii oraz przeprowadzamy ankiety satysfakcji w każdym roku szkolnym. Przeprowadzamy również hospitacje zajęć, a nad wszystkimi kursami językowymi sprawowany jest nadzór metodyczny.

Nowoczesne materiały i komfortowe warunki nauki
Program naszych kursów jest ambitny i wymagający, co gwarantuje szybkie postępy w nauce. Korzystamy z podręczników edukacyjnych renomowanych wydawnictw oraz ze sprawdzonych materiałów autorskich. Każdy Kursant uczęszczający na roczny kurs grupowy otrzymuje: plastikową teczkę na materiały, nowoczesny podręcznik, karty pracy, długopis, możliwość uczestniczenia w konsultacjach językowych, a także dostęp do E-dziennika. Dzięki dziennikowi elektronicznemu Kursanci i ich Rodzice mogą na bieżąco sprawdzać: obecności, oceny, raporty, tematy zajęć, płatności, liczbę i daty pozostałych zajęć oraz aktualności szkolne. Ponadto, dla wygody Słuchaczy, wszystkie pracownie językowe wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny: laptopy, ekrany LCD, nagłośnienie oraz wi-fi.

Lekcje tematyczne i niespodzianki
Każdy rok szkolny w ANGLOCITY, oprócz efektywnej nauki języków, obfituje w ciekawe wydarzenia, które umilają zdobywanie wiedzy. Szkoła organizuje wiele lekcji tematycznych, np. z okazji Halloween, Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych czy Dnia Matki, a w grudniu nasi Kursanci otrzymują oryginalne prezenty gwiazdkowe.

Zapraszamy na kolejny rok nauki języków obcych w ANGLOCITY!

Zaloguj